Het jaar 2013 heeft in het teken gestaan van een “doorstart”. Na een periode van leegstand van de boerderij in Wapenveld, is de boerderij nu toch weer bewoond. We hebben een (woon)plek kunnen bieden aan Harold en Erna Aalbers, die, samen met hun kinderen, een gezinshuis vormen. Zo hebben we concreet vorm kunnen geven aan onze missie, waarvoor we onze Hemelse Vader dankbaar zijn!

De komende tijd zullen we ons met name bezig gaan houden met de transitie in de Jeugdzorg en onze organisatiestructuur.