keurmerk_indewingerdGezinshuis In de Wingerd in Wapenveld ontving in juli 2014 het certificaat van Keurmerk Gezinshuizen. Het Keurmerk stimuleert de professionalisering en continue aandacht voor de kwaliteit binnen een gezinshuis. In de Wingerd onderstreept  het belang van kwaliteit door hun werkwijze zo transparant mogelijk te maken.

Een gezinshuis is een woonvorm voor uithuisgeplaatste kinderen en jongeren die om verschillende redenen niet bij eigen ouders kunnen opgroeien. In een gezinshuis is een gezinshuisouder verantwoordelijk voor de verzorging, opvoeding, behandeling en begeleiding van een variërend aantal kinderen die geplaatst zijn in het eigen gezin van de gezinshuisouder. In gezinshuis In de Wingerd wonen 4 opgenomen kinderen. Daarnaast begeleiden de gezinshuisouders een jongere in een zelfstandig woontraject.

Praktisch en herkenbaar

Een gezinshuis dat het Keurmerk Gezinshuizen draagt, laat heel bewust buitenstaanders meekijken in de werkwijze. Het Keurmerk draagt bij aan het ordenen van het kwaliteitsmanagementsysteem van het gezinshuis, bevordert transparantie en veiligheid voor de geplaatste jeugdigen en hun betrokkenen en onderstreept het belang van professioneel opvoeden. Het Keurmerk Gezinshuizen is gebaseerd op de herkenbare en praktische processen van gezinshuizen. Het keurmerk is verankerd in de ISO 9001 systematiek. Hierdoor biedt het keurmerk een maximale stimulans voor de verbetering en de borging van de kwaliteit en veiligheid in een gezinshuis.

Registratie en werkwijze

Het Keurmerk Gezinshuizen wordt toegekend voor drie jaar. Om als gecertificeerd gezinshuis geregistreerd te worden, moeten gezinshuisouders de aanpak en de organisatie van het gezinshuis vastleggen in het handboek van Keurmerk Gezinshuizen. Ieder jaar wordt door middel van een gezinshuis-audit en een ISO-audit getoetst of het gezinshuis ook werkt volgens deze vastgelegde afspraken.

De afgelopen twee jaar is het keurmerk voor gezinshuizen ontwikkeld. Het keurmerk is een initiatief Alliantie Kind in Gezin en ontwikkeld door de Rudolphstichting, met medewerking van het Landelijk Cliëntenforum Jeugdzorg (LCFJ), ’s Heeren Loo, Gezinshuis.com, Trias Jeugdhulp, Intermetzo (afdeling Joozt), Stichting Persperctief, Van Ham Organisatie & Advies, LRQA en Present24x7, de beroepsvereniging voor gezinshuisouders in Nederland.

Het Keurmerk Gezinshuizen is organisatorisch onderdeel van de Rudolphstichting.