Het is tijd voor een volgende stap voor Harold en Erna Aalbers. Tien jaar lang vormden ze de basis van gezinshuis ‘In de Wingerd’. Gelukkig blijft de boerderij aan de Hullenweg zes in Wapenveld ook na hun vertrek die waardevolle plek voor kwetsbare kinderen. Gert en Coby Knijnenberg uit Heerde worden namelijk met hun gezinshuis ZieYou de nieuwe huurders van het pand. Een nieuwe fase, ook voor het stichtingsbestuur. Pieter Plas, voorzitter van de stichting: “We zijn heel blij dat we met Gert en Coby kunnen blijven werken aan onze doelstelling. Het werk van gezinshuizen is ontzettend waardevol. Wij zijn trots op onze bijdrage daaraan!”

Lange historie

Tot 2011 was ‘In de Wingerd’ een plek waar mensen met psychiatrische problemen therapie volgden en een veilig thuis vonden. Wanneer er onvoldoende vraag blijkt te zijn naar dit concept gaat de stichting op zoek naar een nieuwe bestemming voor deze mooie plek.

Pieter Plas: “Dat Harold en Erna op ons pad kwamen, tien jaar geleden, was een geweldige kans voor ons beiden. Onze rol als stichting is veranderd sindsdien. Bij de therapieboerderij hadden we meer een zorginhoudelijke rol, nu zijn we faciliterend.”

Wat kunnen we als stichting betekenen?

De stichting stelt het huis en de ruimte er omheen beschikbaar en verzorgt beheer en onderhoud. Maar, de bestuursleden bieden ook een luisterend oor en denken mee. Pieter: “Waar nodig ondersteunen we, ook op moreel vlak. Als bestuur moet je een gezonde afstand bewaren, maar op de agenda van onze vergaderingen staat altijd ook het wel en wee binnen het gezinshuis. Harold en Erna kunnen hun verhaal kwijt en wij krijgen inzicht in hun wensen en behoeften. Het helpt ons om helder te krijgen wat wij daarin als stichting kunnen betekenen. Wat ons betreft een ideale situatie. Een gezinshuis moet een veilige plek zijn voor kinderen. Vrijwilligers kunnen er de deur niet plat lopen. We staan op afstand, maar voelen een sterke betrokkenheid.”

Opzetten van begeleid wonen project ‘De Rank’

Kinderen die achttien worden zet je in een normaal gezin niet de deur uit. Pieter: “Ook gezinshuiskinderen van die leeftijd gunnen we een veilige plek, een soort continuïteit van het gezinsleven.” Daarom werd in 2016 op het terrein van het gezinshuis ‘de Rank’ gecreëerd. Een woning met drie kamers waar jongeren zelfstandig kunnen wonen, met begeleiding waar nodig. Pieter: “Als stichting hebben we de financiële middelen hiervoor geworven. We passen op de winkel maar willen ook voorzien in behoeftes die ontstaan. De Rank is daar een mooi voorbeeld van.”

Ruimte voor onbetaalbaar werk

Het werk dat Harold en Erna doen omschrijft Pieter als ontzettend waardevol. Een gezinshuis is geen normaal gezin, maar wel het beste alternatief vindt hij. “Het is mooi om daar als stichting aan bij te dragen. De komende jaren willen we ook Gert en Coby graag de ruimte bieden om hun plannen te verwezenlijken. Het draaien van een gezinshuis is best een pittige opgave. Wij proberen het voor de ouders wat makkelijker en prettiger te maken.” Gezinshuisouder ben je 24-7, je kunt het niet vergelijken met een normale baan vertelt Pieter. Niet alleen Harold en Erna, maar ook hun biologische kinderen hebben geïnvesteerd. “Ik heb ze altijd met heel veel liefde en inzet aan het werk gezien. De gezinshuiskinderen hebben zich ontwikkeld en dat proces is prachtig om te volgen. Zelfstandigheid, een mooie rol in de maatschappij, liefde die ze kunnen doorgeven. Het zijn onbetaalbare resultaten.”   

Tijd voor een nieuwe fase

Het moment van stoppen voelt heel natuurlijk, zowel voor Harold en Erna als voor het stichtingsbestuur. Pieter: “Op een gegeven moment groei je uit de kinderen en krijg je een andere rol. Dat voelt heel natuurlijk. Het is bijzonder dat Gert en Coby het waardevolle werk gaan voortzetten! We hebben ze leren kennen als een enthousiast en positief stel, met hart voor kinderen.” Voor de geplande verhuizing eind dit jaar worden wat aanpassingen in de woning gerealiseerd waarbij vooral bestuurslid Henri Beekhof een belangrijke rol vervult. Pieter: “Als stichting is ons verlangen om een stabiele, inspirerende omgeving te blijven bieden voor de jongeren en kinderen. Een plek waar Gert en Coby de komende jaren met heel veel plezier hun gezinshuis kunnen runnen, zodat de kinderen optimaal tot bloei komen. En daarbij wensen we ze alle goeds toe!”