U kunt ons financieel steunen. Wilt u een gift geven? U kunt uw bijdrage overmaken naar IBAN NL04 INGB0 676556906 t.n.v. Stichting In de Wingerd te Wapenveld. Uw giften zijn aftrekbaar.

Hartelijk dank voor uw steun!

Verantwoording ANBI-status Stichting in de Wingerd

Verkorte balans en exploitatierekening 2012 Stichting In de Wingerd

Verkorte balans en exploitatierekening 2013 Stichting In de Wingerd

Verkorte balans en exploitatierekening 2014 Stichting In de Wingerd

Verkorte balans en exploitatierekening 2015 Stichting In de Wingerd

Verkorte balans en exploitatierekening 2016 Stichting In de Wingerd Deel 1 en Deel 2

download