Het bestuur van de Stichting kent de volgende samenstelling:

  • Pieter Plas (voorzitter)
  • Anthoinet Haeck (secretaris)
  • Alida Westra (penningmeester)
  • Josje van den Berg (zorginhoudelijke zaken)
  • Henri Beekhof (onderhoud / beheer faciliteiten)

Onze missie is het bieden van een veilige (woon)plek voor en het begeleiden van kwetsbare jongeren, waardoor zij in de toekomst hun plek in de maatschappij kunnen innemen. We willen dit doen door als Stichting

  • het Gezinshuis In de Wingerd, onder leiding van Harold en Erna Aalbers (zie Gezinshuis), te faciliteren.
  • in samenwerking met Gezinshuis In de Wingerd huisvesting en begeleiding naar (meer) zelfstandigheid bieden aan jongeren die in de jeugdzorg zitten en de leeftijdsgrens van 18 jaar passeren.

Meer informatie over wie wij zijn en wat we doen kunt u hier lezen in ons beleidsplan, de verantwoording van onze ANBI-status en in het meest recente jaarverslag.

Wapenvelds model

In het Wapenvelds model is onderzoek gedaan naar de samenwerking tussen stichting en gezinshuis. Door die samenwerking wordt het gezinshuis ontzorgd en kunnen de gezinshuisouders zich richten op hun primaire taak.