Gezinshuis In de Wingerd in Wapenveld draagt het keurmerk Gezinshuizen. Het Keurmerk stimuleert de professionalisering en continue aandacht voor de kwaliteit binnen een gezinshuis. In de Wingerd onderstreept het belang van kwaliteit door haar werkwijze zo transparant mogelijk te maken.

Praktisch en herkenbaar

Een gezinshuis dat het Keurmerk Gezinshuizen draagt, laat heel bewust buitenstaanders meekijken in de werkwijze. Het Keurmerk draagt bij aan het ordenen van het kwaliteitsmanagementsysteem van het gezinshuis, bevordert transparantie en veiligheid voor de geplaatste jeugdigen en hun betrokkenen en onderstreept het belang van professioneel opvoeden. Het Keurmerk Gezinshuizen is gebaseerd op de herkenbare en praktische processen van gezinshuizen.

Registratie en werkwijze

Het Keurmerk Gezinshuizen wordt elk jaar getoetst. Om als gecertificeerd gezinshuis geregistreerd te worden, moeten gezinshuisouders de aanpak en de organisatie van het gezinshuis vastleggen.