Wonen in een gezinshuis

Als kinderen uit huis geplaatst worden, is dat altijd ingrijpend. Je wenst ze toe dat hun nieuwe ‘thuis’ zoveel mogelijk op een gewoon gezin lijkt, zodat ze net als hun leeftijdsgenoten kunnen opgroeien. In een gezinshuis kan dat. Kinderen vinden hier een natuurlijke plek in een gezin. Ze krijgen een zo ‘normaal’ mogelijk gezinsleven, met een vader en een moeder, tussen broers en/of zussen.

Veilige omgeving

Stichting In de Wingerd stelt haar boerderij beschikbaar aan gezinshuis ZieYou! van Gert en Coby Knijnenberg. Samen met hun twee zoons en pleegdochter vangen zij hier drie tot vier gezinshuiskinderen op. Vanuit hun christelijk geloof zijn ze er voor deze kinderen, die extra steun en liefde nodig hebben. Ze creëren een liefdevolle en veilige omgeving met professionele pedagogische begeleiding.

Voor wie?

Het gezinshuis richt zich op de opvang van kinderen tussen 6-12 jaar die niet meer thuis kunnen wonen – bijvoorbeeld vanwege gedragsproblemen of een complexe thuissituatie. Vooral kinderen die baat hebben bij een gestructureerd gezinsleven, passen goed in een gezinshuis. Het huis is minder geschikt voor kinderen met bijvoorbeeld verslaving of psychiatrische problematiek.

Gert en Coby

Gert en Coby zijn de ouders van gezinshuis ZieYou! Al toen ze elkaar het ja-woord gaven, wisten ze dat ze hun gezin wilden openstellen voor kinderen die een ander thuis nodig hebben. In 2011 begonnen ze met (crisis)pleegzorg. Dat groeide uit tot hun huidige gezinshuis ZieYou! Hun missie: dat kinderen écht gezien en gekend worden.

Coby volgde de pabo en werkte jarenlang in het speciaal onderwijs. Vandaag de dag is ze fulltime actief in het gezinshuis. Sleutelwoorden van Coby zijn structuur, geduld, rust en zorgzaamheid.

Gert studeerde theologie, was leidinggevende bij Defensie en werkte de afgelopen jaren als teammanager in de Kinder- en Jeugdpsychiatrie. Tegenwoordig is hij fulltime actief in het gezinshuis en de 18+opvang. Sleutelwoorden van Gert zijn spontaniteit, humor, energie en sportiviteit.


© 2024. In de Wingerd


Website door Bredewold.nl