In de Wingerd

Vier decennia geleden ging In de Wingerd van start als therapeutische boerderij. Tegenwoordig bieden we onderdak aan het gezinshuis ZieYou! van Gert en Coby Knijnenberg. Onze stichting zorgt voor beheer en onderhoud van het huis, de tuin en bijgebouw De Rank. Waar nodig ondersteunen we het gezinshuis ook op andere manieren, zowel praktisch als moreel.

Ons doel

Stichting In de Wingerd heeft als doel om een veilige woonplek en passende begeleiding te bieden aan kwetsbare kinderen, jongeren en jongvolwassenen die niet thuis kunnen wonen. We doen dat door het faciliteren van het gezinshuis ZieYou! en de 18+opvang De Rank. Jongeren vinden hier een liefdevol thuis waar ze gezien worden en zich kunnen ontwikkelen tot zelfstandige volwassenen.

Onze basis

Het christelijk geloof is onze basis. Zoals Jezus oog had voor kwetsbare mensen, zo willen we er zijn voor kinderen en jongeren die tussen wal en schip dreigen te vallen. Elk kind – ongeacht religie, afkomst of achtergrond – is welkom. Als stichting trekken we samen met het gezinshuis op om dit mogelijk te maken. Zo kunnen kinderen tot bloei komen.

Onze geschiedenis

1981 | In de Wingerd gaat van start als therapieboerderij: een thuis voor mensen met psychische problemen.

2011 | De vraag naar opvang bij psychische problematiek verandert. De stichting gaat op zoek naar een nieuwe bestemming voor In de Wingerd.

2013 | Na een zorgvuldig traject gaat In de Wingerd verder als gezinshuis. Harold en Erna Aalbers worden de eerste gezinshuisouders. De rol van de stichting wordt meer faciliterend.

2016 | De schuur op het terrein van In de Wingerd wordt omgebouwd tot een begeleide woonruimte voor 18-plussers, De Rank.

2021 | Nu hun eigen kinderen uitgevlogen zijn, stoppen Harold en Erna als gezinshuisouders. Ze dragen het stokje over aan Gert en Coby Knijnenberg met hun gezinshuis ZieYou!


© 2024. In de Wingerd


Website door Bredewold.nl