ANBI-instelling

Wil je ons financieel ondersteunen? Daar zijn we heel blij mee. Met jouw gift kunnen we de woonruimtes van In de Wingerd beheren en het werk van gezinshuisouders Gert en Coby praktisch ondersteunen. Stichting In de Wingerd is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dat betekent dat jouw gift aftrekbaar is van de belasting.

Je kunt je gift overmaken naar:

NL04 INGB 0676 5569 06
t.n.v. Stichting In de Wingerd in Wapenveld.

Ons RSIN-nummer is 5975803.

Vrijwilligers

Je kunt je ook inzetten als vrijwilliger voor In de Wingerd. Er zijn regelmatig momenten dat we helpende handen kunnen gebruiken. Heb je interesse? Neem dan even contact op, dan bespreken we de mogelijkheden.

Keurmerk

Gezinshuis ZieYou! wil een veilige en liefdevolle omgeving zijn waar kinderen en jongeren zich kunnen ontwikkelen. Daarom draagt ZieYou! het keurmerk Gezinshuizen. Het keurmerk garandeert dat Gert en Coby continu aan de kwaliteit werken. Dat doen ze volgens het kwaliteitskader van gezinshuis.com. Ze gebruiken beproefde methoden en laten hun handelen jaarlijks toetsen.

Als je een klacht hebt

Het gezinshuis heeft een onafhankelijke vertrouwenspersoon van het AKJ. Kinderen of jongeren kunnen daar terecht als ze iets willen bespreken wat hen dwarszit. De vertrouwenspersoon helpt om een oplossing voor de situatie te zoeken.

Soms ben je als kind, jongere of ouder niet tevreden over de hulpverlening in het gezinshuis. Als je een klacht hebt, gaan we daar graag met je over in gesprek zodat we ervan kunnen leren. Als we er niet uitkomen, kan onze contactpersoon van Trias Jeugdhulp meedenken.

Bestuur & beleid

Ons bestuur telt vier leden:

  • Pieter Plas (voorzitter)
  • Josje van den Berg-van Zuijlekom (zorginhoudelijke zaken)
  • Henri Beekhof (onderhoud/beheer faciliteiten)
  • Alida Westra-Dijkstra (financiën, penningmeester)

Bekijk hier:


© 2024. In de Wingerd


Website door Bredewold.nl